Можности и ризици од индустријата за заклучување на лозинка за отпечатоци

2021/03/26

Можности и ризици од индустријата за заклучување на лозинка за отпечатоци
Со порастот на концептот за паметен дом, заклучувањата за лозинки за отпечатоци станаа важна линија на одбрана за семејната безбедност, а исто така го промовираше развојот на пазарот на заклучување, но дали ги знаете можностите и ризиците што постојат?
Можност
1. Прифаќањето на заклучување со кодови за отпечатоци на пазарот е значително подобрено, благодарение на возбудата на производителите и бизнисите, создавајќи тренд на заклучување на отпечатоци од прсти во илјадници домаќинства.
2. Додека технологијата продолжува да се подобрува, тоа одразува дека квалитетот на заклучувањето на отпечатоци е подобрен во сите аспекти.
3. Странските инвестиции ја донесоа популарноста на бравите за отпечатоци на нови височини.

Ризик
1. Слепо следејќи го овој тренд и приклучувајќи се на индустријата за заклучување отпечатоци без никаква цел, поради непознатост со пазарот, заврши неминовно.
2. Кога бравите за отпечатоци беа само рудиментирана форма на пазарот, воените цени веќе започнаа, поради што ефтините и ниско-квалитетни брави паѓаат во рацете на потрошувачите, што им штети на потрошувачите и го попречува развојот на индустријата.